Giuseppe Maraniello
Ponti
Ponti
Technique mixte - 74 x 59 x 10 cm